Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang bằng con đường nào?

0
206
Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang bằng con đường nào?

Đại biểu Vũ Trọng Kim đề nghị Thủ tướng nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh thực hiện xong quy trình từ Bộ Công Thương về Hậu Giang bằng con đường nào và cấp nào định đoạt?

Minh Thuý

Nếu không phải bí ẩn thì đề nghị Thủ tướng nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh thực hiện xong quy trình từ Bộ Công Thương về Hậu Giang bằng con đường nào và cấp nào định đoạt?

Chất vấn này được đại biểu Vũ Trọng Kim (Hải Dương) dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngây thơ 11/7.

Đại biểu Kim còn có một chất vấn nữa gửi đến người dẫn đầu Chính phủ dính dáng đến việc Ngân hàng Nhà nước mua nh thua lỗ bằng 0 đồng.

Cụ thể, ông Kim đề nghị Thủ tướng nói rằng công bố khoản chênh lệch nợ có của các nh đó tại thời điểm mua 0 đồng là bấy nhiêu và cho tới nay đã xử lí ổn chưa, tiến triển chừng đó nào, dự định Chính phủ có không ngừng giải pháp tương tự và độc quyền chừng đó đối với các nh mà thua lỗ trong ngày tới nữa không?

Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thủ tướng giải đáp bằng văn bản, cùng với chất vấn của 7 vị đại biểu khác.

Các chất vấn còn lại đề cập đa dạng hư hỏng khác nhau.

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) đặt hư hỏng, công nghiệp ôtô công đoạn 2010-2020 đã không chấp dứt sứ mệnh tuy nhiên không có cơ quan, bộ nào chịu thái độ. Tuy nhiên, đến một năm nữa, trong các nước ASEAN thuế xuất nhập khẩu sẽ về 0%, vậy đối với lãnh vực công nghiệp ôtô VN có giải pháp nào để bảo đảm tính tranh gành để bảo hộ cho các công ty trong nước?

Đồng thời, VN với chiến lược cải tiến ôtô mà theo kỹ thuật cũ thì có thỏa mãn được với đề nghị cải tiến công nghiệp ôtô bảo đảm nhân tố môi trường, tránh khí thải hay không? Đại biểu Chiến còn đề nghị Thủ tướng nói rằng giải pháp mang tính chiến lược minh bạch để bảo đảm cho kế hoạch, chiến lược cải tiến lãnh vực công nghiệp ôtô VN như hiện giờ.

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hoà) gom lại 5 hư hỏng cần chú trọng mà Thủ tướng đã giải trình, theo đại biểu là rất dụ dỗ. Gồm các chiến lược về kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy sản bắt đầu triển, công vụ cơ quan bộ máy sắp đặt cán bộ, xây dựng trọn vẹn thể chế và đưa luật định vào cuộc sống, bổ sung quan sát, giải quyết các thiếu sót chống tham nhũng và bổ sung hội nhập toàn cầu.

Trong năm nhóm hư hỏng này, đại biểu Thịnh đề nghị Thủ tướng bình chọn nhóm nào là giải pháp sáng tạo để có khả năng tạo sự biến chuyển mới trong việc chỉ đạo của Chính phủ trong thời lượng tới?

“Chính phủ đang kiên trì cao trong xử lí gian nguy cơ bị tụt hậu về kiến tạo cải tiến kinh tế nhanh, bền vững. Vậy, Thủ tướng Chính phủ có định vị các loại chỉ số nào do các cơ quan toàn cầu đáng tin cậy công bố cần phải ưu tiên nâng lên và nâng lên là bấy nhiêu, nếu có? Quan điểm của Thủ tướng Chính phủ về công vụ dự báo trong việc đóng góp chống tụt hậu chừng đó nào?”. Đây là chất vấn của đại biểu Phạm Đình Toản (Hưng Yên) gửi đến Thủ tướng.

Ở nhiệm kỳ trước, các văn bản Thủ tướng giải đáp chất vấn đại biểu Quốc hội đều được đề cập cổng khai trên cổng số liệu electronic Chính phủ.