Nhận định cổ phiếu ngày 2/12: “Có thể kiểm định ngưỡng 665-660”

0
203
Nhận định chứng khoán ngày 2/12: “Có thể kiểm định ngưỡng 665-660”

Theo SHS, nơi giao dịch có khả năng vẫn gia tăng điểm nhẹ trong phiên cuối tuần để thách thức lại ngưỡng kháng cự 668 điểm, nếu không thành công thì nơi giao dịch sẽ không ngừng định hướng giảm với vùng hỗ trợ mạnh tại 651-655 điểm.

Hà Anh

VnEconomy mách nhỏ nhận định và lời khuyên đầu tư của một số cty chứng khoán về tiến triển nơi giao dịch ngày 2/12.Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/12/2016, VN-Index gia tăng 1,47 điểm lên 666,54 điểm. Trong khi đó, HNX-Index gia tăng 0,92 điểm lên 81,55 điểm.

Nhận định

Khuyến nghị

BVSC

Với việc nơi giao dịch đa dạng khả năng sẽ có tiến triển phân hóa và nhịp hồi phục sẽ khó kéo dài, nhà đầu tư có khả năng thi hành chốt lời ngắn hạn ở các vùng kháng cự gần.

BSC

Chỉ số nơi giao dịch đang tiệm cận đường bình quân ngắn hạn MA(15), quanh 673 điểm, có khả năng sẽ là thách thức của nơi giao dịch trong các phiên tới đây, song song đó, mức hỗ trợ trong ngắn hạn 660 điểm cũng lại trở thành đáng tin cậy hơn.

Quý nhà đầu tư có khả năng xem xét giải ngân dò xét khi chỉ số nơi giao dịch điều chỉnh gần về mức hỗ trợ ngắn hạn 660 điểm.

SHS

Theo chúng tôi, nơi giao dịch có khả năng vẫn gia tăng điểm nhẹ trong phiên cuối tuần để thách thức lại ngưỡng kháng cự 668 điểm, nếu không thành công thì nơi giao dịch sẽ không ngừng định hướng giảm với vùng hỗ trợ mạnh tại 651-655 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng sử dụng các nhịp gia tăng điểm để chốt lời một phần tùy chọn chứng khoán và các nhịp giảm điểm để mua lại.

VCSC

Chỉ số VN-Index có khả năng kiểm định ngưỡng hỗ trợ 655-660 điểm một lần nữa.

VDSC

Hai chỉ số có phiên hồi phục thứ hai liên tục, bổng nhiên lực cầu tham dự mua vào vẫn chưa được gia tăng cường, song song đó các mức kháng cự vẫn không ngừng là thách thức, do vậy chúng tôi cảm nhận nhịp hồi phục này vẫn chưa giúp đỡ hai chỉ số có các bước tiến tốt hơn, cho cho nên nhà đầu tư vẫn cho nên follow và chào đón các thời cơ minh bạch hơn.

FPTS

Áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn đang là nhân tố gây chướng ngại đối với kỳ vọng bình ổn của định hướng VN-Index.

Theo đó, nhà đầu tư cho nên không ngừng ưu tiên giới hạn bất hạnh cho tùy chọn, đứng ngoài đánh chi phí và chờ thời cơ giải ngân nếu chào đời tín đảo chiều chắc hẳn chắc rằng hơn.

Nhịp khôi phục khó kéo dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Động thái bán ròng của khối ngoại thời lượng kệ cận đây, đặc điểm khác biệt ở mã chứng khoán vốn hóa lớn nhất nơi giao dịch VNM, gây tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư và cản trở đà gia tăng của 2 chỉ số. Mặc dù vậy, động lực gia tăng điểm đến từ nhóm chứng khoán dầu khí dự định sẽ không ngừng hỗ trợ đà gia tăng của nơi giao dịch chung trong các phiên sắp tới.

Với việc nơi giao dịch đa dạng khả năng sẽ có tiến triển phân hóa và nhịp hồi phục sẽ khó kéo dài, nhà đầu tư có khả năng thi hành chốt lời ngắn hạn ở các vùng kháng cự gần”.

Cân nhắc giải ngân dò xét

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN – BSC)

“Chỉ số nơi giao dịch đang tiệm cận đường bình quân ngắn hạn MA(15), quanh 673 điểm, có khả năng sẽ là thách thức của nơi giao dịch trong các phiên tới đây, song song đó, mức hỗ trợ trong ngắn hạn 660 điểm cũng lại trở thành đáng tin cậy hơn.

Thiết lập một nền HĐH tích lũy trên ngưỡng hỗ trợ này là cấp thiết cho chỉ số nơi giao dịch, trước lúc sự hồi phục đồng đều từ nhóm chứng khoán trụ và hiện trạng giao dịch khối ngoại được gia tăng cường hơn. Quý nhà đầu tư có khả năng xem xét giải ngân dò xét khi chỉ số nơi giao dịch điều chỉnh gần về mức hỗ trợ ngắn hạn 660 điểm”.

Vẫn có khả năng gia tăng nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – SHS)

“VN-Index gia tăng điểm nhẹ, với thanh khoản vẫn ở mức bình quân và chỉ số vẫn chưa vượt được mốc kháng cự 668 điểm cho nên định hướng gia tăng điểm chưa được hình thành. Theo chúng tôi, nơi giao dịch có khả năng vẫn gia tăng điểm nhẹ trong phiên cuối tuần để thách thức lại ngưỡng kháng cự 668 điểm, nếu không thành công thì nơi giao dịch sẽ không ngừng định hướng giảm với vùng hỗ trợ mạnh tại 651-655 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng sử dụng các nhịp gia tăng điểm để chốt lời một phần tùy chọn chứng khoán và các nhịp giảm điểm để mua lại. Nhà đầu tư trung hạn không ngừng giữ vững tỷ lệ tùy chọn ở mức không nguy hiểm, đánh chi phí nơi giao dịch trong phiên cuối tuần, tại các hỗ trợ và kháng cự cần chú trọng để có định đoạt hợp lý”.

Có thể kiểm định ngưỡng 665-660

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Cả VN-Index và VN30 đều đóng cửa phía dưới đường bình quân động 5 ngày (MA5) để giữ vững tín hiệu Tiêu cực cho định hướng ngắn hạn. Đồ thị của HNX-Index theo chiều hướng tốt hơn một tí với sự hỗ trợ của ACB và nhóm dầu khí, bổng nhiên cũng chưa vượt được kênh dao động 80-82 điểm, trong đó ngưỡng 82 là một kháng cự mạnh.

Dự báo, các chỉ số có khả năng sẽ có định hướng giảm vào cuối phiên giao dịch hôm sau do lực cung vẫn đang tỏ ra đủ mạnh để áp đảo nỗ lực biến đổi định hướng của lực cầu. Chỉ số VN-Index có khả năng kiểm định ngưỡng hỗ trợ 655-660 điểm một lần nữa”.

Vẫn cho nên follow

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

“Hai chỉ số có phiên hồi phục thứ hai liên tục, bổng nhiên lực cầu tham dự mua vào vẫn chưa được gia tăng cường, song song đó các mức kháng cự vẫn không ngừng là thách thức, do vậy chúng tôi cảm nhận nhịp hồi phục này vẫn chưa giúp đỡ hai chỉ số có các bước tiến tốt hơn, cho cho nên nhà đầu tư vẫn cho nên follow và chào đón các thời cơ minh bạch hơn”.

Vẫn cần thêm một ít phiên thách thức

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Như đã nhận định trong số liệu trước, cung – cầu nơi giao dịch đa dạng khả năng sẽ cần thêm một số phiên thách thức và các index có khả năng sẽ đi ngang trong vùng chi phí hiện giờ. Áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn đang là nhân tố gây chướng ngại đối với kỳ vọng bình ổn của định hướng VN-Index.

Theo đó, nhà đầu tư cho nên không ngừng ưu tiên giới hạn bất hạnh cho tùy chọn, đứng ngoài đánh chi phí và chờ thời cơ giải ngân nếu chào đời tín đảo chiều chắc hẳn chắc rằng hơn. Việc giữ vững tỷ lệ chứng khoán thấp(<20% trên tổng tài sản) sẽ giúp đỡ nhà đầu tư không nguy hiểm và chủ động hơn trong hoàn cảnh nơi giao dịch đảo chiều sụt giảm về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn”.

Nhận định nơi giao dịch của các cty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có khả năng như một nguồn số liệu học hỏi. Các cty chứng khoán có khả năng có các mâu thuẫn lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.