Nhà nước thu 450 tỷ đồng từ bán vốn 5 lĩnh vực mẫn cảm

0
236
Nhà nước thu 450 tỷ đồng từ bán vốn 5 lĩnh vực mẫn cảm

56 cty đã được cổ phần hóa trong 11 tháng.

Bạch Dương

Báo cáo của Bộ Tài chính vừa công bố cho biết, 11 tháng đã 56 cty được phê duyệt nhữngh cổ phần hóa, trong đó có 6 tổng cty chính quyền.

Theo đó, tổng khả năng hiện thực của 56 cty đã được phê duyệt nhữngh cổ phần hóa là 34.017 tỷ đồng, trong đó khả năng hiện thực phần vốn chính quyền tại cty là 24.390 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của 56 cty này là 24.379 tỷ đồng, trong đó chính quyền có được 11.937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chính sách 7.670 tỷ đồng, bán cho người lao động 388 tỷ đồng, cơ quan công đoàn 8 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công bố là 4.374 tỷ đồng.

Về hiện trạng thoái vốn, lũy kế 11 tháng năm nay, những đơn vị đã thoái được 3.558 tỷ đồng, thu về 6.569 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn tại 5 lĩnh vực mẫn cảm (cổ phiếu, nh, tài chính, bảo hiểm, nhà đất và quỹ đầu tư) đạt 490 tỷ đồng song thu về được 450 tỷ đồng.

Trước đó, tính đến cuối năm 2015, số vốn chính quyền đầu tư trong 5 lĩnh vực mẫn cảm là 15.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc bán vốn đầu tư ở cty khác đạt 1.578 tỷ đồng, thu về 2.273 tỷ đồng. Thoái vốn ở SCIC, đã bán vốn tại 59 cty với khả năng là 1.489 tỷ đồng, thu về 3.844 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng sau cùng của năm 2016, Bộ Tài chính sẽ trọn vẹn cơ chế, thể chế chính sách về chuyển cty hoàn toàn vốn chính quyền thành cty cổ phần làm nhà xưởng pháp lý để thi hành cổ phần hóa trong công đoạn 2016-2020 theo hướng thích hợp với những loại cổ phần hóa và đề nghị công đoạn mới.

Đồng thời, không ngừng gắn kết những giai đoạn cổ phần hóa với việc ghi danh giao dịch và niêm yết trên nơi giao dịch cổ phiếu VN, tạo điều cần phải có cho cty sau khi cổ phần hoá kêu gọi vốn, cải biến Biện Pháp giám sát, kỹ thuật, gắn kết người lao động với cty.

Đồng thời bảo đảm cho những nhà đầu tư sau khi mua cổ phần lần đầu sẽ được thi hành giao dịch trên nơi giao dịch, quy định rõ quyền hạn và thái độ của những cơ quan cá nhân tham dự trong những giai đoạn cổ phần hóa.