“Kêu” khó, Lọc dầu Dung Quất xin được xuất khẩu xăng dầu

0
243
“Kêu” khó, Lọc dầu Dung Quất xin được xuất khẩu xăng dầu

Tổng doanh thu đẹp nhất năm 2015 của BSR đạt 94.400 tỷ đồng, lợi nhuận nhất sau thuế năm 2015 đạt 5.690 tỷ đồng.

Lâm An

Bộ Công Thương vừa có công văn “hồi đáp” Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) sau khi đơn vị này yêu cầu cho xuất khẩu sản phẩm xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tại công văn này, Bộ Công Thương cho hay, sản phẩm của Lọc dầu Dung Quất đã được đưa vào cân bằng cung cầu xăng dầu hàng năm và về qui tắc cần được ưu tiên cho nơi giao dịch nước ta nhằm đóng góp giảm sự chịu tác động vào nguồn nhiên liệu ngoại quốc, chắt chiu ngoại tệ, đóng góp kiềm chế nhập siêu.

“Do vậy, Bộ Công Thương yêu cầu BSR không ngừng đàm phán với những cty bán buôn xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu để bán cao nhất sản phẩm xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất để sử dụng, pha chế trong nước”, công văn nêu rõ.

Bộ Công Thương cho hay sẽ kết hợp với Bộ Tài chính trong việc giải quyết những hư hỏng dính dáng đến cơ chế tài chính, chiến lược thuế để tạo thuận lợi và tăng cường sức tranh gành cho sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tạo điều cần phải có cho việc sử dụng cao nhất sản phẩm của công xưởng tại nơi giao dịch nước ta.

“Trong hoàn cảnh hiện trạng sử dụng sản phẩm tại nơi giao dịch nước ta áp lực, tồn kho sản phẩm có gian nguy cơ vượt ngưỡng không gian nguy hiểm, tác động đến hiệu năng và không gian nguy hiểm sử dụng của công xưởng thì mới cân nhắc đến nhữngh xuất khẩu. Việc xuất khẩu sẽ được thi hành theo Nghị định 83 và cty phải có giải trình cận cảnh về kế hoạch chế tạo, nhập khẩu gian nguyên liệu và sử dụng sản phẩm xăng dầu để Bộ Công Thương cân nhắc”, công văn nêu rõ.

Tại VN, hiện Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang có công suất khoảng 150.000 thùng/ngày, và chỉ thỏa mãn được 30 – 40% đòi hỏi trong nước. Tuy nhiên, trong thời lượng qua, Lọc dầu Dung Quất liên tục “kêu” khó sử dụng sản phẩm do bị tính thuế nhập khẩu cao cho nên chi phí cao hơn so với sản phẩm nhập khẩu.

Liên quan đến cơ chế tài chính “giải cứu” cho Dung Quất, gần đây, Bộ Tài chính cho hay đã có công văn xin phản ánh những bộ, lãnh vực và ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về dự thảo định đoạt của Thủ tướng nhằm sửa đổi, tăng cường định đoạt số 952 về cơ chế tài chính cho Công ty TNHH Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi sẽ theo hướng chi phí chỉ thu điều tiết đối với sản phẩm xăng ở mức 10% (so với mức giống thuế nhập khẩu 20% hiện giờ). Khi nhữngh sửa đổi cơ chế được Thủ tướng phê duyệt thì Lọc hoá dầu Bình Sơn được tự định đoạt giá bán sản phẩm để tranh gành được với sản phẩm nhập khẩu.

Năm ngoái, cho dù “kêu cứu” vì áp lực song Bình Sơn vẫn thông tin chế tạo bán buôn khá tích cực khi đạt tổng doanh thu đẹp nhất là 94.400 tỷ đồng, bằng hoàn toàn kế hoạch năm, lợi nhuận nhất sau thuế năm 2015 đạt 5.690 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch.