Chính phủ thúc Vinafood 2 thoái vốn, sớm cổ phần hóa

0
170
Chính phủ thúc Vinafood 2 thoái vốn, sớm cổ phần hóa

Năm 2015, Tổng cty Vinafood 2 đã lỗ thêm khoảng 9 tỷ đồng, đưa tổng mức lỗ lũy kế khoảng 1.062 tỷ đồng.

Bảo Quyên

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng cty Lương thực miền Nam khẩn trương thoái vốn chính quyền ở những đơn vị mà tổng cty đã góp vốn, sớm trình Thủ tướng nhữngh cổ phần hóa Công ty mẹ.Cùng với đó, Phó thủ tướng đề nghị những Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và những tổ chức dính dáng không ngừng thi hành nghiêm việc theo giõi tài chính tại Công ty mẹ – Tổng cty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) hài lòng kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 10/2015 và tháng 2/2016; kịp thời giải quyết áp lực, vướng mắc của tổng cty, đảm bảo việc cổ phần hóa, thoái vốn chính quyền theo đúng quy định.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Vinafood 2 khẩn trương giải quyết những hiện hữu trước đó, đề xuất, thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những tổ chức dính dáng kịp thời tháo gỡ vướng mắc, áp lực trong những giai đoạn thi hành. Sớm chấp dứt việc thoái vốn và cổ phần hóa tổng cty theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được duyệt.

Trước đó, trong thông tin gửi Bộ Bông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vinafood 2 nói rằng, thời lượng qua, công ty này liên tục gặp áp lực trong thao tác chế tạo bán buôn. Cụ thể, doanh thu 2015 của Vinafood 2 đạt 22.750 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 26.300 tỷ đồng của năm 2014.

Năm 2015, Vinafood 2 lỗ khoảng 9 tỷ đồng, đưa tổng mức lỗ lũy kế khoảng 1.062 tỷ đồng. Trước đó, năm 2014, công ty này lỗ khoảng 907 tỷ đồng, còn năm 2013 lỗ 268 tỷ đồng.

Với hiện thực đó, Vinafood 2 đã thông tin lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hưởng những cơ chế đặc thù trong giải quyết những hư hỏng tài chính, trong đó có việc giải quyết những khoản nợ và tải sản không cần dùng, chờ thanh lý không đủ điều kiện để giải quyết theo quy định khi cổ phần hoá.